Wéi moossen ech richteg?

Halsband

Halsband mat Schnall oder Biothane Adapter:

A: Den Hals do moossen wou d´Halsband herno sëtzen soll

Halsband mat Zugstopp

B1: Den Hals do moossen wou en am schmuelsten ass sou dat d´Halsband sech maximal bis op déi Gréisst zouzitt an net kann iwwert de Kapp gezunn ginn

B2: Iwwert den Ouer déi Plaatz mossen déi am breedsten ass sou dat een    d´Halsband kann iwwert den Kapp un an ausdoen


!!WICHTEG!! NIE un engem Halsband moossen EMER um Hond

Halfter

Variant 1

En Halfter wéi ofgebild auserneen op enflaachen Enerfrond léen an déi verschidden Längten moossen 

(Falls bei déngem Halfter teschent A an B keen Rank ass dann geet d´Mooss 4 duer)

Variant 2

Mam Moossband un déngem Päerd moosen

 

TIPP: Du kanns och déi 2 Varianten moossen dann kanns de déng Moossen verglaichen an Fehler vermeiden