Halsbänner

Reika
Dani - Donna (4)
Dani - Kimba (2)

Loos dech inspiréieren vun den verschiddenen Modeller an krééier dain eegent individuellt Halsband

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6

Modell 7

Modell 8

Modell 9

Modell 10

Modell 11

Modell 12

Modell 13

Modell 14

Modell 15

Modell 16

Modell 17

Modell 18

Modell 19

Modell 20

Modell 21

Modell 22

Modell 23

EM-Keramik Bännchen